عسل مامان و بابا

مظلوم ترین فصل خدا.....زمستان....

🧚‍♀🧚‍♀🧚‍♂🧚‍♂🧚‍♀🧚‍♀🧚‍♀🧚‍♀ دخترم دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟ مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی اسمی که به او بود سزا بود زمستان گرمای هر آغوش تب عشق دم گرم یکبار نگفتند چرا بود زمستان بی معرفتی بود که هر بار ز ما دید با این همه باز اهل وفا بود زمستان غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران بوی گل یخ هم به هوا بود زمستان با برف بپوشاند تن لخت درختان لبریز و پر از شرم و حیا بود زمستان در فصل خودش ، شهر خودش ، بود غریبه مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان … ...
8 بهمن 1396

رستوران دهکده

خوشبختی یعنی رضایت مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر مهم این است که از همانی که داری راضی باشی آنوقت خوشبختی ۹۶.۱۱.۵ رستوران دهکده...
8 بهمن 1396

عصر برفی

من عاشق زمستانم عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سر نخوری ! گونه هایت از سرما سرخ شده است سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای دست هایت در جیبت به هم مچاله شده معصومانه به زمین خیره ای چه قدر دوست داشتنی شده ای حرفم را پس میگیرم من عاشق زمستان نیستم ،دخترم عاشق توام … . ️ ️ ️ ️ ️ یک عصر برفی بیاد ماندنی۹۶.۱۱.۸ امتحان زبان...
7 بهمن 1396

روزت مبارک خاله پری مهربونم

در حیرتم که خدا با تو چه کرده است؛ تویی که شب ها از غم هم نوعان رنجورت، خواب بر چشم حرام می کنی و به خستگی درس استقامت و صبوری می دهی. در حیرتم که سینه تو از کدام دریای عشق به خدا پر شده که چنین در رضایت او موج می زنی و آسوده نمی نشینی. در حیرتم که از چشمه کدام ایمان و عاطفه سیراب گشته ای که درونت از هیچ احسان و از خودگذشتگی سیراب نمی شود و به هیچ خستگی رضایت نمی دهد. دست مریزاد، دست خدا یاورت، ای پرستار مهربانی ها. خاله مهربونم روزت مبارک ...
4 بهمن 1396
1