عسل مامان و بابا

سخنی کوتاه با دخترم

  دخترم! با تو سخن میگویم گوش كن، با تو سخن میگویم : زندگی در نگهم گلزاریست و تو با قامت چون نیلوفر شاخه ی پر گل این گلزاری من در اندام تو یك خرمن گل می بینم گل گیسو ـ گل لبها ـ گل لبخند شباب من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم گل تقوا گل عفت گل صد رنگ امید گل فردای بزرگ گل دنیای سپید میخرامی و تو را مینگرم چشم تو آینه روشن دنیای من است تو همان خرد نهالی كه چنین بالیدی راست، چون شاخه سر سبز و برومند شدی همچو پر غنچه درختی، همه لبخند شدی دیده بگش...
29 مرداد 1396

بدون عنوان

عکس های شمال که یادم رفته بود برات تو وبلاگ بزارم. دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم ... . زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو ... ....
27 مرداد 1396
1