عسل مامان و بابا

یک روز برفی

برف روز شنبه ۳۰ دی ماه سال ۹۶ ملینا با خاله پرستو تو حیاط مشغول بازی شدن مدرسه های شیفت صبح هم که تعطیل بود. ...
30 دی 1396

برای عزیزتر از جانم💋💋

تقدیم به فرزندم زود بزرگ نشو مادر. کودکیت را بی حساب می خواهم و در پناهش جوانیم را ! زود بزرگ نشو فرزندم قهقهه بزن ، جیغ بکش ، گریه کن ، لوس شو ، بچگی کن ، ولی زود بزرگ نشو تمام هستی ام . آرام آرام پیش برو ، آن سوی سن وسال هیچ خبری نیست گلم. هرچه جلوتر می روی همه چیز تـندتر از تو قدم بر می دارد. حالا هنوز دنیا به پای تو نمی رسد از پاکی . الهی هرگز هم قدمش نشوی هرگز! همیشه از دنیای ما آدم بزرگ ها جلوتر باش ، یک قدم ، دو قدم ، ولی زود بزرگ نشو مادر. آرام آرام پیش برو گلم. آنجا که عمر وزن می گیرد دنیا به قدری سبک می شود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت. آن سوی سن و سال خبری نیست . کودکی کن ، از ت...
27 دی 1396

ملینا و پاستا

دخترم دیشب هوس پاستا کرده بود.نوش جونت عزیزم، مهربونم، ✍️ تایید و انتشار مطلب ✍️ تایید و انتشار مطلب...
25 دی 1396

تسلیت سانچی

. قرار بود برگردند.. مادرانشان... همسرانشان‌... فرزندانشان چشم انتظار بودند... ایران دست به دعا بود... انصاف نبود پایان چشم انتظاری ها این باشد... انصاف نبود...! دلم برایِ اشکهایِ غریبانه شان ، داغ میشود.. شعله می کشد.. میسوزد... آهای دریا... تو چرا کاری نکردی؟! نکند گوش هایت را گرفتی که مبادا صدای فریادهایشان ، وجدان خفته ات را بیدار کند‌؟! تو را نمی بخشم... یعنی وسعتِ آبهایِ بی کرانت حریفِ شعله های آتشِ یک نفتکش نمی شد!!؟ دیگر با من از اقتدار حرف نزن... تو به اندازه ی یک دریاچه هم نبودی☹☹☹ تقدیم به روان پاک دریانوردان ، مهندسان و خدمه ی کشتیِ #سانچی ... روحشان شاد...یاد و خاطره ی دلاوریشان مانا... برای خا...
25 دی 1396

تسلیت ایرانم تسلیت

⚜⚜ ⚜ شهـر یـــاران بود و خاک مهــربانان این دیار مهربـانی کی سر آمد شهریــاران را چه شد گـوی تــوفیق و کــرامت در میـان افکنده‌اند کس به میـدان در نمی‌آید سـواران را چه شد صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست عندلیبـان را چه پیش آمد هَــزاران را چه شد #حافظ تسلیت به خانواده های داغدار سانچی تسلیت ایرانم.تسلیت ...
24 دی 1396

جان منی تو😗😗😗

عمرم وجودم دخترم؛ من خواهانم خواهان تو دستانت،لبانت که نامم را صدا می زند و جانم گفتن های پی در پی لبان من که در تمام وجودم انعکاس می یابد و من لبریز می شوم از بوی خوش داشنتتتتت ...
24 دی 1396

غروب باغ در زمستان

نام زیبای تو را در کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق میگذارم تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی ️ ️ ️ ️ غروب باغ...
23 دی 1396